BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Warszawa prężnie działa / Варшава активно работает

 

Warszawa prężnie działa w przygotowaniu, są nowe wzory koszulek, flagi, banery 1000 x 2000. Zadnie realizuje Pełnomocnik Braterstwa Polsko – Rosyjskiego okręgu Mazowieckiego Krzysztof Kapliński oraz autor projektów Damian Bieńko (NWP). Zgodnie z planem w najbliższym czasie, zostanie powołana do życia organizacja Dialogu Polsko – Rosyjskiego (DPR). Głównym zadaniem tej organizacji będzie, ścisła współpraca z BPR. Nadrzędnym wspólnym celem obu organizacji, będzie współpraca Polska – Wschód w tym wypracowanie wspólnych celów, dotyczących spraw gospodarczych, kulturalnych, historycznych, także ideologicznych.

 

 

Варшава активно работает над подготовкой нового дизайна футболок, флагов, баннеров размера 1000 x 2000. Работу осуществляет Уполномоченный Российско - польского братства мазовецкого округа - Михаил Каплиньски вместе с автором проектов - Дамианом Бенько (Народная Свободная Польша). В соответствии с планом в ближайшее время, будет создана организация Польско – российского диалога. Главной задачей этой организации будет сотрудничество с БПР. Главной общей целью обеих организаций будет сотрудничество Польша – Восток, в том числе, разработка совместных целей, касающихся экономических, культурных, исторических, а также идеологических вопросов.

 

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode