BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Radosław Opoczka w terenie...

(PL)

Kolejna akcja Radosława Opoczki z Braterstwa Polsko - Rosyjskiego, bierzcie przykład z tego chłopaka, zamiast gadać i obiecywać bierzcie się do roboty!!! Nigdy nie obiecujcie, Radek nigdy nie obiecywał, tylko po prostu działa, to jest esencja idei BPR … Brawo!!!!!

Oto, co pisze nasz wspaniały aktywista!

Dzisiaj(po raz kolejny) wyruszyłem(tym razem pod wieczór) z ulotkami Braterstwa Polsko Rosyjskiego przeciwdziałać rusofobii. Łącznie z dzisiejszą akcją rozdałem do tej pory ok 650 ulotek. Zdjęcia są, jakie są - musiałem rozdawać i jednocześnie robić sam zdjęcia, ponieważ mój towarzysz, który miał robić zdjęcia dzisiaj nie mógł się spotkać. Rozdawałem dużo ulotek do rąk innych ludzi, lecz niestety tych zdjęć nie mam, bo nie miał, kto ich robić. .

(RU)

Очередная акция Радослава Опочки из Братства Польско – Российского. Берите пример с этого паренька. Вместо разговоров и обещаний беритесь за работу!!! Никогда ничего не обещайте. Радек никогда не обещал, он просто действует и это квинтэссенция идеи БПР … Браво!!!!!

Вот, что пишет наш великолепный активист!

Сегодня (в очередной раз) я отправился (на этот раз вечером) с листовками Братства Польско-Российского противодействовать русофобии. Вместе с сегодняшней акцией я раздал около 650 листовок. Снимки такие, какие удалось сделать - я был вынужден раздавать листовки и делать снимки сам, мой товарищ, который должен был заниматься фотографированием акции, не смог сегодня со мной встретиться. Я раздал множество листовок людям просто в руки, но снимков к сожалению не имею, так как не было никого, кто мог бы их сделать.

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode