BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Przemilczane fakty!

Przemilczanie prawdy może nieść za sobą skutki dwubiegunowe.

Dla jednych będzie to triumf tak zwanej „jedynie słusznej prawdy” - dla innych bicie głową w skałę nie do przebicia. Decydujące znaczenie mają tu dwa czynniki: psychologia i logistyka. Trzeba w sposób perfekcyjnie zorganizowany oddziaływać na odbiorcę, żeby zmienić jego sposób postrzegania świata. W tym przypadku - ''wszystkiemu winna jest Rosja!!!'' W polityce przemilczanie prawdy ma na celu ukazanie odbiorcom „jedynie słusznej prawdy”, że to „tylko my” mamy rację. Faktami manipuluje się tak, by ukazać, że linia polityczna głosicieli tej „prawdy” jest nie do odrzucenia. Podam tylko trzy przykłady. Ale jeśli ktoś chce więcej, to nie ma problemu - wyrzucę z siebie wszystko. Dla pełnej jasności zaznaczam, że biorę pełną i jednoosobową odpowiedzialność za wszystko, co poniżej jest napisane.

Przykład - katastrofa samolotu malezyjskich linii lotniczych, lot MH17.

Z uwagi na działania zbrojne w Donbassie w 2014 roku, władze międzynarodowej awiacji podjęły szereg decyzji, by ustalić bezpieczne korytarze powietrzne dla cywilnych statków powietrznych. Bardzo szybko udało się uzyskać porozumienie. Lot MH17 powinien być przekierunkowany w polskiej przestrzeni powietrznej. Nie był. Wręcz przeciwnie - ktoś z wieży kontroli lotów w krakowskich Balicach musiał nakazać pilotowi lotu MH17, by lecieć starym korytarzem powietrznym. Dlaczego? Pilotowi nie wolno lecieć jak się jemu podoba. Musi lecieć według wskazań kontrolerów lotu. Poleciał nad Donbassem i skutek wszyscy znamy. 298 osób poniosło śmierć. Ostatni kontakt z kontrolerami musiał być w okolicy Dniepropietrowska. Po katastrofie w dniepropietrowskim lotnisku pojawili się ludzie z CIA, zabrali wszystkie materiały fonograficzne, których do dziś nie sposób zlokalizować. Niemal natychmiast po katastrofie, Departament Stanu USA zjawił się, ogłaszając, że posiada materiały dowodzące, że za zestrzeleniem samolotu stoi Rosja. Jak do tej pory nikt tych materiałów nie ujawnił. Śledztwo przeniesiono z Malezji do Holandii. Dlaczego? A dlatego, że Malezja chciała ujawnienia prawdy. A główny śledczy malezyjskich linii lotniczych wyszedł ze swojego biura i... zdematerializował się. Wszelki ślad po nim zaginął. Pytanie nr1 - czy polskie media powiedziały wam o tych niuansach? Na 100 procent nie, ponieważ według polskich mediów we wszystkim winna jest Rosja.

Przykład - Donbass.

Wszystko, czego chcieli mieszkańcy Donbassu w 2014 roku, to było poszanowanie ich rosyjskiego pochodzenia, prawo do zachowania języka rosyjskiego jako urzędowego oraz uznanie rosyjskiego rosyjskiego dziedzictwa narodowego w Donbassie. Co otrzymali w odpowiedzi? - Wojnę! Dlaczego? Donbass, to nie tylko wielkie zagłębie przemysłowe - to także przyczółek, wysunięty jak szpica noża, przeciwko Rosji. Niech się nikomu nie zdaje, że walka o Donbass ze strony kijowskiego reżimu, to walka o utrzymanie jedności terytorialnej Ukrainy. Dlaczego? O tym będzie poniżej. Ale teraz jeszcze jedna, bardzo ważna rzecz. Bestialstwo ukraińskich sił zbrojnych nie zmieniło się od czasów rzezi wołyńskiej. Bezpardonowo, otwarcie i bez jakichkolwiek oporów morduje się ludność cywilną. Cywilizowany Zachód, miłujące demokrację USA - milczą. W oddziałach tak zwanej Antyterrorystycznj Operacji (ATO) walczy kilkuset Polaków. Poza kadrą dowódczą są to przestępcy, którym dano wybór - albo siedzisz w więzieniu w Polsce, albo jedziesz do Donbassu. (Oczywiście z rozkazów dowódców jatka ludności cywilnej Donbassu idzie na całego.) Pytanie nr2 - Czy polskie media wam o tym powiedziały? Chyba nie. A powinny, ponieważ w Polsce panuje „wolność informacji”. We wszystkim winna jest Rosja!

Przykład – Krym

Wszyscy chyba pamiętamy wydarzenia tzw. Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie w 2004 roku. Wybory wygrał Wiktor Janukowycz. Kontrkandydatem był Wiktor Juszczenko. Ten sam, którego ponoć „podtruli” rosyjscy agenci. Prawdę mówiąc nie wyglądał chłop najciekawiej. I na tym zbudowano teorię spisku. Polscy politycy jeździli do Kijowa z poparciem dla Juszczenki. Pojechał też były już Lech Kaczyński. Jednak tak się biedak zbombardował, że nie był w stanie wystąpić z oficjalnym przemówieniem do ukraińskiego narodu. Doskonale wiemy, co się dzieje na Ukarainie od 2013 roku. Tzw. Euromajdan zebrał swoje żniwo. (Ale zbiory się kończą). W 2008 roku - były już na szczęscie - Zbigniew Brzeziński, oraz w 2014 roku - aktualna - Victoria Nuland zajawili nieopatrznie, że wszystkie tzw. ukraińskie rewolucje finansowane były przez Departament Stanu USA oraz CIA i te instytucje w pełni finansowały wydarzenia w Kijowie. W sumie było tego 5 miliardów dolarów. Amerykanie zainwestowali długofalowo wielkie pieniądze.Jednak ostatnia transakcja miała być wiązana - w pełni opłacimy, na waszą odpowiedzialność zorganizujemy i pomożemy zorganizować dla was przewrót i zdobycie władzy dla was - ale w zamian chcemy Krym na własność. 16 marca 2014 roku w Krymie odbyło się referendum. Przygniatającą większością głosów Krymczanie zagłosowali za oddzieleniem się od Ukrainy. Władze USA wyłożyły fortunę I... w zamian nie dostały nic. Kompletnie nic. Waszyngtonowi nie chodziło o demokrację na Ukrainie, o wolność ani tym bardziej o przyłączenie Ukrainy do Unii Europejskiej. Oni chcieli Krym na własność.Pytanie - czy ktokolwiek w polskich mediach przypomniał wam o Karcie Narodów Zjednocznoczonych? I o tym, co ta Karta mówi w artykule 1 punkcie 2? Na pewno nie, ponieważ jest tam zapisane prawo do samostanowienia narodów. W zamian za to serwowano wszystkim informacje, że Rosja znowu anektuje i okupuje. Do jest dopiero manipulacja najwyższych lotów. To jest rusofobia w najczystszej formie!!!

I na koniec, w związku z Krymem

Ddoskonale wiecie, jak szczególne miejsce Krym zajmuje w moim sercu. Kijowski reżim robi wszystko, by uprzykrzyć życie Krymczanom. Od samego początku, gdy Krym stał się częścią Rosyjskiej Federacji, w Kijowie zamyślano, jak zgnoić Krym. I tu pojawiła się diaboliczna idea: woda pitna dla Krymu w sporej większości zaspokajana była poprzez Kanał Północnokrymski. Woda z Dniepru poprzez kanał zaspokajała potrzeby Krymczan w wodę pitną. I tu pojawił się plan, żeby ten kanał zatruć cyjankiem potasu i dosłownie - wytruć, Krymczan, żeby spłacić dług wobec USA. Plan tylko, dlatego nie został zrealizowany, ponieważ po tej operacji, Krym byłby nie do zamieszkania przez długie lata. Pytanie (tym razem retoryczne) - gdy kiedykolwiek zostanie to w stu procentach potwierdzone, czy polskie media wam o tym powiedzą? Nie, nie i jeszcze raz NIE!. Ponieważ polskie władze umoczyły swoje palce w tym procederze powyżej łokci.

Na zakończenie dwie sprawy.

1.Nie boję się tej publikacji. Jeśli kłamię, to polskie władze same przyjdą po moją głowę. Jednak ja wiem, że nikt się do mnie nie zawita.

2.Jeśli wiecie o faktach, które są przemilczane w imię „jedynie słusznej prawdy” - nie bójcie się. Jak w powieści Walentina Katajewa, bądźcie samotnym białym żaglem i mówcie o tym, o czym media milczą.

 

Braterstwa Polsko – Rosyjskie

        Kamil Stupecki

 

Замалчивание истины может иметь двоякие последствия. Одни это будут видеть, как «триумф абсолютной правды», а для других это станет непробиваемой стеной. Здесь важны два фактора – психологический и логический. Для воздействия на получателя информации, для изменения его восприятия мира нужна прекрасная организация подачи информации. В проводимой ныне политике информация должна всегда подаваться таким образом, чтобы Россия неизменно выглядела виновной стороной, в то время как тот, кто эту информацию подаёт, выглядел бы источником истины в последней инстанции, носителем высшей справедливости. Следует так манипулировать фактами, чтобы выгодная политикам точка зрения казалась неоспоримой истиной. Я приведу три примера, но в случае необходимости могу предоставить гораздо больше. Я отвечаю за каждое сказанное мною здесь слово. Пример первый. Катастрофа «боинга» малазийской авиакомпании, рейс МН17.В связи с военными действиями, начатыми на Донбассе в 2014 году, международные авиационные власти приняли ряд решений по созданию безопасных воздушных коридоров для гражданских воздушных судов. Вскоре соглашение было достигнуто. Рейс MH17 должен был быть перенаправлен в воздушное пространство Польши. Но этого не сделали. Напротив - кто-то из диспетчерской башни в Краковском аэропорту Балице направил пилота по старому воздушному коридору. Зачем? По какой причине? Пилот не имеет права лететь, как ему заблагорассудится. Он обязан действовать в соответствии с инструкциями летных диспетчеров. Он пролетел над Донбассом – и результат все мы знаем. 298 человек погибли. Последний контакт с диспетчерами должен был состояться в Днепропетровской области. После катастрофы «боинга» в Днепропетровском аэропорту появились люди из ЦРУ, забрали все нежелательные для разглашения записи – и с тех пор никто их не видел и не слышал. Почти сразу после катастрофы Государственный департамент США выступил с заявлением о том, что у него есть доказательства того, что именно Россия в ответе за эту катастрофу. До сих пор это преступление не расследовано, результаты не оглашены, материалы дела засекречены. Расследование было передано из Малайзии в Нидерланды. Возникает вопрос – почему? Ведь Малайзия хотела самостоятельно провести расследование и раскрыть правду. И, наконец, главный следователь малайзийских авиакомпаний покинул свой офис и «дематериализовался». Следы его затерялись... Вопрос № 1 – Польские СМИ раскрыли вам эти подробности? На 100% уверен – нет! Ибо – по версии польских СМИ – Россия и только Россия должна быть виновной! Пример второй. Донбасс. Все, чего хотели жители Донбасса в 2014 году, - это уважение их русских корней, право на признание русского языка как официального, право чтить память своих дедов и прадедов, защищавших Родину в годы войны, признание русского национального наследия в Донбассе. Что они получили в ответ? - Война! Почему? Донбасс - это не только важнейшая промышленная база – здесь создаётся плацдарм, ощетинившийся остриями ножей в сторону России. Не надо думать, что борьба за Донбасс для киевского режима - это борьба за сохранение территориального единства Украины. Почему? Об этом скажу ниже. Но сначала – еще одна очень важная вещь. Характер деятельности вооружённых сил Украины со времён Волынской резни ничуть не изменился. Были убиты и продолжают гибнуть мирные гражданские люди, не оказывавшие поначалу никакого вооружённого сопротивления. Цивилизованный Запад, так любящий демократию США, молчит. Но это ещё не всё. В так называемой «Антитеррористической операции» (ATO) на стороне ВСУ сражается несколько сот поляков. Помимо командного состава, там есть и преступники, которым был предоставлен выбор: либо сидеть в тюрьме в Польше, либо ехать воевать в Донбасс. В то же время гражданское население Донбасса отовсюду откликнулось на призыв своих лидеров и встало на защиту своих домов и своих ценностей. Вопрос № 2 – Польские СМИ вам об этом рассказали? Я так не думаю. Должно быть, потому что в Польше есть только одна «свобода информации»: во всём виновата Россия! Пример третий. Крым Все мы помним события так называемой оранжевой революции на Украине в 2004 году. Выборы выиграл Виктор Янукович, но «нужным» кандидатом был Виктор Ющенко, тот самый, которого якобы «отравили» российские агенты. Честно говоря, данный субъект сам не выглядел наилучшим способом, поэтому «теорию заговора» не так уж тяжело было провести. Польские политики ездили в Киев с целью поддержать г-на Ющенко, среди прочих – и Лех Качиньский. Однако, беднягу подвергли алкогольной «бомбардировке», и он не смог выступить с официальной речью перед украинским народом. Нам точно известно, что происходит на Украине с 2013 года. Так называемый Евромайдан достиг своей цели (но всё кончается…) В 2008 году - Збигнев Бжезинский (к счастью, бывший), а в 2014 году – Виктория Нуланд случайно проговорились, что все так называемые украинские революции финансировались Государственным департаментом США и ЦРУ, и эти учреждения полностью контролировали события в Киеве. В общей сложности было потрачено около 5 миллиардов долларов. Целью последней сделки было помочь украинским олигархам совершить государственный переворот с захватом власти, платой за это должен был стать Крым, используемый в интересах США. Но 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум. Подавляющее большинство крымчан проголосовало за отделение от Украины и вхождение в состав России. Правительство США вложило в украинский майдан целое состояние – и ничего, ровно ничего! – не получило взамен! Целью Вашингтона не была ни демократия на Украине, ни её свобода, ни даже присоединение Украины к Европейскому Союзу. Им нужно было заполучить в собственность Крым! Вопрос №3: Кто-нибудь в польских СМИ напоминал вам об Уставе Организации Объединенных Наций? О том, что сказано в пункте 1 статьи 1? Конечно, нет, потому что там записано право нации на самоопределение. Вместо этого была проведена агрессивная информационная кампания о том, что Россия якобы аннексировала Крым, заставив крымчан голосовать под дулами автоматов. Это была ложь высшей пробы! Это русофобия в чистейшем виде!!! И ещё о Крыме. Мои дорогие братья и сестры, вы прекрасно знаете, как особое место Крым занимает в моем сердце. Киевский режим делает все, чтобы сделать жизнь крымчан невыносимой. С первых дней, как только Крым стал частью Российской Федерации, Киев стал проводить дьявольскую политику блокады, перекрывая воду и электричество, ранее поступавшее на полуостров с материка. Дело в том, что питьевая вода поступала в Крым из Днепра через Северный канал, с территории Украины. Была даже идея отравить этот канал цианидом калия - чтобы буквально уничтожить крымчан, чтобы погасить долг перед США. Этот план не был реализован, потому что после этой операции Крым стал бы непригодным для жизни в течение многих лет. Вопрос (на этот раз риторический) - если когда-либо это подтвердится на сто процентов, будут ли польские СМИ писать об этом? Нет, нет и ещё раз НЕТ! Потому что польские власти сами замараны во всём этом по локти. И в заключение две фразы: 1. Я не боюсь этой публикации. Если я лгу, пусть польские власти придут по мою душу. Но я знаю – никто не придет ко мне. 2. Если вам известны факты, о которых умалчивают во имя «правильной истины» - не бойтесь! Будьте «одиноким белым парусом», как в романе Валентина Катаева, - и говорите то, о чём молчат СМИ!

Польско-русское братство

Камиль Ступецкий

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode