BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Prowokacja, wycelowana w Braterstwo Polsko – Rosyjskie!

Oświadczenie Braterstwa Polsko - Rosyjskiego w sprawie prowokacji. . W związku z atakiem na moją osobę ludzi, którym nigdy nie wchodziłem w drogę, muszę odnieść się do sytuacji, która podobnie jak w minionym roku miała miejsce bezpośrednio przed Zlotem Braterstwa Polsko – Rosyjskiego. Dwie bliżej mi nieznane kobiety, które utrzymują ze sobą bezpośrednią znajomość, w perfidny sposób pomówiły mnie w środkach masowego przekazu, aby zaszkodzić mojej działalności. W świetle tego, co robię w ramach Braterstwa Polsko – Rosyjskiego, co jest znane szerokiej rzeszy osób, ich insynuacje są niedorzeczne i stawiają w stosunku do obu pań duży znak zapytania. Nasuwa się logiczne pytanie: Kogo tak naprawdę reprezentują i w jakim celu działają? W załączniku zrzuty ekranu. Gala Trawkina robi ze mnie agenta służb!!! A druga ( Na Kursk się powołuje, czy jest jego członkiem, nie wiem) Оксана Ротштейн, bardzo poważne pomówienia na mój temat snuje. Obydwie Ukrainki, zamieszkujące w Polsce... Wnioski proszę wyciągnąć...

Jak pracuję, i jakie są tego efekty, wszyscy wiedzą, ponieważ szeroko rozpowszechniam swoje działania głównie w Sputnik Polska, w którym jestem Blogerem, ale i w innych stacjach oraz portalach internetowych. Braterstwo Polsko - Rosyjskie jest formalną organizacją zarejestrowaną od stycznia 2017 br. Do głównego dorobku naszej działalności możemy zaliczyć Ogólnopolską Akcję Przeciwdziałania Rusofobii, realizowaną poprzez dialog Polsko – Rosyjski oraz kolportaż ulotek na terenie całego kraju. Dodatkowo szereg innych akcji o podłożu prorosyjskim na terenie całej Europy. W prace Braterstwa jest zaangażowanych mnóstwo ludzi. Działamy na rzecz pojednania obojga narodów, wychodzimy naprzeciw zakłamanej, prozachodniej propagandzie i na każdym kroku dementujemy kłamstwa. Jednym z dużych sukcesów BPR, był wyjazd na Rajd Dróg Pamięci z Nocnymi Wilkami. Występowałem tam w roli koordynatora do spraw ceremonii i umundurowania, wyznaczony zostałem do tej funkcji przez wspaniałego człowieka, a mojego „brata”, Darka Kaczmarczyka, Prezydenta oddziału Nocnych Wilków w Polsce. Przejechaliśmy całą Europę. Byliśmy przy każdym pomniku. Zyskaliśmy wielu przyjaciół oraz honorowych członków Braterstwa. Gościliśmy w bazie Nocnych Wilków w Moskwie, gdzie Flagę BPR, która przejechała całe Drogi Zwycięstwa, odebrał od nas bezpośrednio Prezydent Nocnych Wilków, Александр Хирург Залдастанов, który przyjął również od nas certyfikat Honorowego Członka Braterstwa Polsko – Rosyjskiego. Długo można by wymieniać to, jaki wkład włożyliśmy jako młoda jeszcze organizacja w krzewienie Przyjaźni Polsko - Rosyjskiej. Nie jesteśmy anonimowi, nagłaśniamy nasze działania nie bacząc na to, jakie mogą być tego następstwa. Wychodzimy z prawdą do społeczeństwa. W konsekwencji realizacji naszych zadań, zderzamy się z paraliżującą zawiścią, zazdrością a zarazem niewdzięcznością. Atakowani jesteśmy i pomawiani. Dotychczas głównie były to zewnętrzne środowiska niezwiązane bezpośrednio z działalnością prorosyjską. Jednakże nastąpił drastyczny przełom i osoby jak wyżej wymieniłem bezpośrednio ze środowiska, zaczęły snuć prowokacje, które uderzają w samo serce organizacji BPR. Rozdzierają mnie od środka pomówieniami i kłamstwami. Kaliber pomówień jest bardzo wysoki, dlatego jako szef formalnej organizacji prorosyjskiej zmuszony jestem reagować. Przypadek jest bardzo precedensowy i ma podłoże dużo głębsze, aby można było w kilku słowach wyrazić. Braterstwo dynamicznie się rozwija w samym portalu społecznościowym w Facebook, jesteśmy czołową polskojęzyczną grupą prorosyjską, licząca ponad 5 tysięcy członków, zrzeszająca czynnych aktywistów oraz sympatyków BPR. Dynamiczny rozwój oraz głównie działania praktyczne w terenie budzą niezadowolenie innych organizacji traktujących nas, nad czym głęboko ubolewam jako konkurencję. Osoby, których działalność jest bardzo ograniczona, gdzie głównie polega ona na udziale w bankietach w Ambasadzie FR, zaczynają działać w sposób nieprzewidywalny. Przykładem takiego działania jest atak na mnie a jednocześnie na Braterstwo Polsko - Rosyjskie! Mamy trudne i niespokojne czasy i zamiast wspierać się nawzajem, do czego niejednokrotnie nawoływałem, jedni drugim podstawiają nogę. Liderzy czołowych organizacji gonią za sławą i każdy wydrapuje sobie najlepszą pozycję w drodze do sławy, pieniędzy, nie wiem, do czego jeszcze, ale to bardzo zła droga i prowadzi nas na ślepy tor. Działania, które zostały skierowane w moją osobę, miały na celu osłabić struktury Braterstwa Polsko - Rosyjskiego oraz postawić w wątpliwość osobiście mnie samego.

 

Reasumując, jak najłatwiej zniszczyć czołowego działacza prorosyjskiego w Polsce? Bardzo prosto, wystarczy zrobić z niego Agenta Służb i automatycznie traci wiarygodność. Takie same działania w moim kierunku miały miejsce w minionym roku, potem trochę się uspokoiło, ale teraz prowokacje osiągnęły apogeum! Dwie osoby, które może raz spotkałem w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie, i na spotkaniu mniejszości rosyjskiej w Domu Kultury Rosyjskiej w Warszawie, którym nigdy nie wchodziłem w drogę, nagle zaczęły mnie oskarżać o straszne rzeczy. W jakim celu to robią trudno mi określić. Ale wiem jedno, nie jest to przypadkowe i działania te są skoordynowane. Dwie panie działają wspólnie i w porozumieniu, jak wynika to z obserwacji publikowanych materiałów w portalach społecznościowych… Wzięły za cel mnie, a tym samym Braterstwo Polsko – Rosyjskie, nie licząc się z konsekwencjami. Wnioskuję, że nie są same, także czują się pewnie i to jest bardzo niepokojące. Nie są Polkami, obie pochodzą z Ukrainy. Co też mnie głęboko zastanawia, bo dwie Ukrainki uderzają w Polskie środowisko prorosyjskie. Zaczęło dziać się bardzo źle, należy w takiej sytuacji koniecznie zmobilizować aktywistów, i podjąć działania adekwatne do zaistniałej sytuacji! Nie wolno nam pozwalać na to, aby nastąpiła destabilizacja poprzez skoordynowane działania obcych sił. Ich zadaniem, jest poprzez pojedyncze osoby lub grupy ludzi wprowadzać zamęt, aby osłabić struktury organizacji działających na rzecz Przyjaźni Polsko - Rosyjskiej. . Mam czyste serce i nie boje się tych prowokatorek. Jedynie zastanawiam się, co one jeszcze wymyślą, i na ile my im pozwolimy, wprowadzać dalszy chaos! Na pohybel ich zawiści, dalej działam dla Przyjaźni Polsko - Rosyjskiej! Apeluje do was wszystkich o rozwagę i zdrowy rozsadek. Takich prowokacji będzie dużo więcej, będą skierowane także do Was. Ponieważ, takie zadania mają obce służby, zniszczyć nas od środka, skłócając i pomawiając ludzi kłamstwami tak wyselekcjonowanymi, aby uniemożliwić skuteczną obronę.

 Moja pozycja jest zbyt mocna za dużo zrobiłem dla Braterstwa obojga narodów, aby podważyć moją wiarygodność. Nie raz dawałem poznać się jako człowiek nieprzebierający w środkach w walce o prawdę, przeciwstawiając się zachodniemu imperializmowi. Godząc USA w serce słowami prawdy oraz argumentami nie do podważenia. Blisko współpracując ze ZMIANĄ Mateusza Piskorskiego, która jest bardzo bliska mojemu sercu. Na proteście Antynatowskim w Warszawie, gdzie odbywał się Szczyt Natowski, stałem z banerem Braterstwa Polsko - Rosyjskiego! Nie wiedziałem, co mnie wtedy czeka, miałem to gdzieś. Robiłem, co uznałem za słuszne. I tak postępuję do dzisiaj! Dlatego prowokacje w moim kierunku będę zgniatał w zarodku i niech każdy prowokator ma się na baczności, bo jestem uparty i upierdliwy i nie odpuszczam, będę drążył i wiercił i dowiem się wszystkiego, kto działa na szkodę Przyjaźni Polsko - Rosyjskiej. Ludzie, którzy mnie znają wiedzą, jaki jestem i że w obronie swoich wartości i ideałów, jestem gotów zapłacić najwyższą cenę. Moja miłość i szacunek do Rosji jest niepodważalna i nie do obalenia i będę jej bronił jak Rosomak. Rosjanie to moi bracia i żadna fałszywa persona zdradzieckimi chwytami, prowokacjami, tego nie podważy. Ubolewam bardzo głęboko nad tymi prowokatorami! Atakując mnie popełniły wielki błąd. Jeśli chodziłoby tylko i wyłącznie o mnie, zostawiłbym sprawę, ale chodzi tu przede wszystkim o dobro organizacji BPR, dlatego w tym wypadku będę nieustępliwy. Został włożony kij w mrowisko, przez nieznane mi siły! Moim obowiązkiem jako Szefa Braterstwa Polsko - Rosyjskiego, jest stanąć w obronie wartości, które cenię ponad życie! I tak też uczynię! . Oświadczenie zostaje wysłane do wszystkich znanych mi instytucji prorosyjskich w Polsce oraz Federacji Rosyjskiej. Jest to moja oficjalna odpowiedź jako przedstawiciela formalnej organizacji Braterstwa Polsko – Rosyjskiego, która zawiązana została w celach pokojowych. Głównymi założeniami BPR jest przyjaźń, pokój, wzajemne poszanowanie do wszystkich narodów bez znaczenia na kolor skóry czy przynależność etniczną. Szanujemy wszystkich ludzi, którzy szanują nas.

 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie w „Braterskim Uścisku”

Braterstwo Polsko - Rosyjskie

Piotr Bolo Radtke

 

В связи с атаками в мой адрес со стороны двух человек, которым я никогда в жизни не становился поперёк дороги, вынужден сказать несколько слов, касающихся ситуации, возникшей как и в прошлом году, накануне Слёта Братства Польско – Российского. Две малоизвестные мне женщины, которые, кстати, знакомы между собой, коварным образом распространяют обо мне клеветнические информации в средствах массовой информации с целью навредить моей деятельности, что, в аспекте произведённой Братством Польско– Российским работы, выглядит абсолютно абсурдально и ставит этих дам под большим вопросительным знаком … Кого они в действительности представляют и какую цель преследуют? В приложениях представляю 2 скриншоты. Галина Травкина представляет меня агентом спецслужб!!! А вторая – из организации „Курск” ( ссылается на эту организацию, но является ли её членом, не знаю ) Оксана Ротштейн, выдвигает в мой адрес очень серьёзные обвинения. Обе – украинки. Выводы пусть каждый делает сам. Что я делаю и каковы эффекты моей работы, все знают, поскольку я широко распространяю отчёты о проделанной работе, главным образом на интернет-портале „Спутник Польша”, на котором веду свой блог, а также на других станциях и интернет-порталах. Братство Польско-Российское является легально действующей организацией, зарегистрированной в январе 2017 г. Главным нашим достижением можно считать Общепольскую Акцию Противодействия Русофобии, реализируемую путём польско-российского диалога, а также распространение информационных листовок на территории всей страны. Кроме этого можно вспомнить ряд других мероприятий пророссийской направленности, проведённых на территории целой Европы. В работе Братства участвует большое количество людей, . Все наши действия направлены на возрождение единства двух народов, противостояние лицемерной прозападной пропаганде и на опровержение её лжи на каждом шагу. Одним из самых больших успехов БПР было наше участие в мотопробеге «Дороги Победы 2017» с Ночными Волками. На этом мотопробеге я исполнял обязанности координатора церемонии и ответственного за историческое обмундирование, вверенные мне замечательным человеком и моим другом Дареком Качмарчиком, президентом польской секции Ночных Волков. Мы проехали вместе всю Европу, были у каждого памятника. Мы приобрели много новых друзей и почетных членов Братства. Представитель нашей организации был в гостях у Ночных Волков в Москве, где передал флаг БПР, который проехал с нами весь путь Дорогами Победы, непосредственно президенту Ночных Волков Александру Хирургу Залдастанову, который также получил от нас сертификат почетного члена Братства Польско - Российского. . Долго можно было бы перечислять примеры нашей деятельности, всего того, что мы, будучи молодой организацией, вложили в укрепление польско - российской дружбы. Мы не действуем анонимно, рассказываем о своей работе в средствах массовой информации, несмотря на возможные последствия, несём правду общественности. И как следствие реализации наших задач, сталкиваемся с парализующей завистью, ревностью и неблагодарностю одновременно. Мы являемся целью атак и клеветы. До сих пор, источником этих атак в основном были внешние силы, не связаные непосредственно с пророссийской деятельностью. Однако, наступил радикальный перелом ситуации, и теперь люди, как я уже упоминал выше, непосредственно из нашей среды, начали плести провокации, бъющие в самое сердце организации БПР. Разрывают меня изнутри наговорами и ложью. Уровень клеветы очень высок, поэтому я, как глава легальной пророссийской организации, вынужден реагировать. Случай беспрецедентный и истоки имеет гораздо более глубокие, о которых невозможно высказаться в нескольких словах. Братство динамично развивается в социальной сети Facebook, мы являемся ведущей пророссийской польскоговорящей группой, насчитывающей более 5000 членов объединения: активистов и сторонников БПР. Динамичное развитие и прежде всего практическая деятельность на местах вызывают недовольство других организаций, воспринимающих нас, к моему глубокому сожалению, как конкуренцию. Лица, деятельность которых весьма ограничена, и в основном предполагает участие в банкетах в посольстве Российской Федерации, начинают действовать непредсказуемым образом. Примером этого являются словесные нападения на меня, и в то же время на Братство Польско - Российское! У нас сейчас сложные и неспокойные времена, и вместо того, чтобы поддерживать друг друга, к чему я многократно призывал, одни другим подставляют ноги. Лидеры ведущих организаций, гоняются за славой и каждый пробует вырвать для себя лучшую позицию на пути к этой славе, к деньгам, не знаю к чему ещё. Знаю одно - это очень плохой путь и ведет он в тупик. Целью действий направленых против меня, было подорвать доверие ко мне лично и одновременно ударить по структурам Братства Польско-Российского. . Подводя итог, хочется задать риторический вопрос: каким самым простым способом можно уничтожить ведущего пророссийского активиста в Польше? Очень просто, достаточно сделать из него агента спецслужб и он автоматически теряет доверие. Точно такие же действия предпринимались по отношению ко мне в прошлом году, потом ситуация немного успокоилась, а теперь провокации вновь достигли своего пика! Два человека, которых, возможно я один раз встретил в Посольстве Российской Федерации в Варшаве, а также на собрании российского меньшинства в Доме Российской Культуры в Варшаве, которым никогда не становился поперёк дороги, вдруг начинают обвинять меня в ужасных вещах. С какой целью они это делают, мне трудно определить. Но одно я знаю точно, это не случайно, и эти действия координируются извне. Эти две дамы действуют совместно и в согласии, что следует из анализа материалов, опубликованных ними в социальных сетях ... Они взяли на мушку меня, а значит и Братство Польско-Российское, не думая о последствиях. Делаю из этого вывод, что они не одиноки в своих действиях и чувствуют себя уверенно, и это очень тревожно. Они не польки, обе с Украины. Что ещё вызывает у меня глубокие размышления, почему именно две украинки бъют по пророссийской среде в Польше? Происходят очень плохие вещи и в такой ситуации необходимо мобилизовать активистов и принять необходимые меры, соответствующие ситуации! Мы не можем допустить, чтобы в нашей среде произошла дестабилизация из-за скоординированных действий со стороны внешних сил. Их заданием является, используя одного человека или группу людей, создавать хаос, с целью ослабления структур организаций, действующих в интересе развития польско - российской дружбы. . Моё сердце чисто и я не бояюсь этих провокаторов. Задумываюсь только, что ещё они придумают и как долго мы будем позволять им творить хаос! На погибель их зависти, продолжаю свою работу по развитию польско - российской дружбы! Призываю всех сохранять благоразумие и здравый смысл. Количество провокаций будет увеличиваться, они будут направлены также против вас. Поскольку именно таковы задачи чужих служб - уничтожить нас изнутри, сея рознь и очерняя людей так выселекционированной ложью, чтобы сделать невозможной эффективную защиту. . Моя позиция крепка, очень много сделано мною для укрепления Братства обоих народов, чтобы можно было легко подорвать мой авторитет, я не раз показывал, что сделаю всё возможное в борьбе за правду, противостоя западному империализму, разя дракона США прямо в сердце словами истины и неопровержимыми аргументами. Тесно сотрудничая с партией Zmiana (Изменение) Матеуша Пискорского, политика которой очень близка моему сердцу, на антинатовском протесте в Варшаве, где проходила встреча представителей стран НАТО на высшем уровне, я стоял с флагом Братства Польско-Российского! Я не знал, что меня тогда ждет и не заботило меня это. Я просто сделал то, что считал правильным. Я точно так же поступаю и сегодня! Поэтому провокации по отношению ко мне я буду уничтожать в зародыше, и пусть каждый провокатор будет постоянно начеку, потому что я упрямый и дотошный и иду до конца. Я буду исследовать вопрос до самой глубины и выясню, кто действует в ущерб польско - российской дружбе. Мои знакомые знают, что я из себя представляю и что, защищая свои ценности и идеалы, я готов заплатить самую высокую цену. Моя любовь и уважение к России неоспорима и нерушима, и я буду защищать её, как бронетранспортёр «Росомаха». Русские - мои братья и ни один хитрец со своими коварными трюками и провокациями не сможет этого разрушить. Глубоко жаль мне этих провокаторов! Атакуя меня, они совершили большую ошибку. Если бы проблема касалась только меня лично, я бы оставил этот вопрос, но дело здесь, прежде всего, в благе организации БПР, а в этом случае я буду беспощаден. Неизвестные мне силы подлили масла в огонь! Моя обязанность как главы Братства Польско-Российского - встать на защиту тех ценностей, которыми я дорожу больше жизни! И я сделаю это! . Заявление будет разослано всем известным мне пророссийским организациям в Польше и Российской Федерации. Это мой официальный ответ в качестве представителя легально действующей организации Братства Польско-Российского, преследующей в своей деятельности исключительно мирные цели. Основными задачами BPR является укрепление дружбы, мира, взаимного уважения всех народов, независимо от их цвета кожи или этнического происхождения. Мы уважаем всех людей, которые уважают нас. .

Передаю вам свой сердечный привет и братские объятия!

Братство Польско-Российское.

Пётр Боло Радтке .

Prowokacja.jpg (715499)
Prowokacja 001.jpg (417509)
Prowokacja 002.jpg (635379)
 

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode