BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

 

Przewodniczący Braterstwa Polsko - Rosyjskiego - Piotr Radtke tel. 509-771-024

 

Pierwsi pełnomocnicy BPR. Lista na bieżąco będzie aktualizowana:

 

Sekretarz Generalny: ROMAN MACHELSKI.

 

Pełnomocnicy Okręgów „POLSKA”;

1. Pomorski - Marek Waśniewski.

2. Mazowiecki – ...................

3. Lubuski – Andrzej Romanow

4. Wielkopolski – ............................

5. Śląski - Roman Machelski,

6. Dolnośląski - Ewa Winkler Lecka

7. Warmia i Mazury - Marek Hul

8. Łódzkie - Wodnij Magdalena

 

Pełnomocnicy Międzynarodowi:

1. Anglia - Kamil Stupecki

2. Republika Federalna Niemiec - Dr. Med. Alexej Strauch

 

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode