BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Strona propagująca krzewienie dobrych stosunków z Rosją

 

W POLSCE TRWA ANTYROSYJSKA AKCJA”, nagłaśniana przez polityków i napędzana przez media. Jadowite komentarze w kierunku Rosji napływają również ze strony państw bloku zachodniego inspirowanego przez USA. Ta wroga polityka może być katastrofalna w skutkach, przez co mogą cierpieć niewinni ludzie. W Polsce politycy opozycji, ale także obozu rządzącego pozwalają sobie na wygłaszanie rusofobicznych haseł. Przekazywane są nieprawdziwe informacje, których celem jest wprowadzenie w błąd opinii publicznej.  

 

Głównym przesłaniem organizacji

Braterstwa Polsko - Rosyjskiego jest „PRAWDA”

  PRZYJAŹŃ POLSKO – ROSYJSKA

 

 

"В ПОЛЬШЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АНТИРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ", которую ведут политики и СМИ. В сторону Российской Федерации идут чёткие комментарии, также от стран западного блока, вдохновленные США. Эта враждебная политика может быть катастрофической в своих последствиях, где могут пострадать невинные люди. В Польше политики и оппозиции, и правящего лагеря позволяют себе продолжать антироссийскую акцию. Передается ложная информация, цель которой – запутать общественность.

 

Основной идеей организации

БПР является „Правда” и дружба обоих народов.

 

 

 

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode