BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Informacje i cele

2017-01-09 14:23
 
BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE (BPR)

 

STRUKTURY ORAZ PLAN DZIAŁANIA Organizacji Braterstwa Polsko – Rosyjskiego

 

1. Miejsce siedziby: Liszkowo woj. Zachodniopomorskie - POLSKA

2. Wpis do Rejestru Stowarzyszenia WP.512.2.2017.KB z dn. 05.01.2017 r. prowadzonego przez Starostę Szczecineckiego, dokonano pod numerem „28”

3. Przewodniczący Braterstwa Polsko - Rosyjskiego - Piotr Radtke tel. 509-771-024

4. Strona internetowa: Facebook – Braterstwo Polsko - Rosyjskie

5. Wsparcie, nr. konta; 50 1240 3679 1111 0010 7178 1524

W załączniku deklaracja, (Deklaracja pobierz)którą należy wydrukować wypełnić i wysłać skanem adres p.radtke@wp.pl, messengerem przez facebook, lub MMS pod telefon komórkowy 509-771-024 i kontakt również pod tym samym telefonem.

 

    Zapraszam wszystkich do wspólnego działania w celu propagowania i głoszenia idei, której głównym celem jest BRATERSTWO i PRZYJAŹŃ POLSKO - ROSYJSKA. Organizacja będzie działała na wielu płaszczyznach. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami. Drogą kompromisu jesteśmy w stanie wytyczyć wspólne cele. Rozwijając się w kierunku głównej myśli BPR " PATRZYMY NA TO, CO ŁĄCZY A NIE DZIELI".

    Możemy przyczynić się do realizacji wielu wspaniałych projektów, które będą odzwierciedlały nasze uczciwe i dobre intencje. A Nas Polaków pokażą w oczach najbliższych sąsiadów, jako godnych partnerów do współpracy na szczeblu międzynarodowym.

 

• Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska i obszar międzynarodowy

• Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

• Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

• Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

 

1. Cele Stowarzyszenia Braterstwa Polsko - Rosyjskiego to:

a) Propagowanie przyjaźni POLSKO – ROSYJSKIEJ

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) Edukacja kulturalna

b) Działalność na rzecz mniejszości narodowych

c) Animacja społeczno-kulturalna

d) Promocja i organizacja wolontariatu

e) Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

f) Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych

g) Organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję Polski w Rosji a Rosji w Polsce.

h) Rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,

i) Wymianę i edukację kulturalną,

j) Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,

k) Opieka nad miejscami pamięci polskimi i rosyjskimi, wspomaganie w tym celu samorządów lokalnych

l) Samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych,

m) Ustanawianie i przyznawanie, legitymacji, nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,

REGULAMIN BPR.pdf

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode